Sunday, 11 December 2011

Easy Arts & Crafts Kid's Projects: Pom Pom Bumble Bee Book Bag Charm Craft

Bahasa Jiwa Bangsa

 Murid-murid 1C telah menyiapkan hasil kerja iaitu mewarna logo "Bulan Jiwa Bangsa'.

APAKAH MAKSUD SLOGAN "BAHASA JIWA BANGSA"?
Bahasa Jiwa Bangsa bermaksud bahawa bahasa sebagai milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Sesungguhnya bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Bahasa melambangkan bagaimana sesuatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, perpaduan untuk saling memahami dan bahasa itu digunakan sebagai bahasa ilmu sesuatu bangsa. Kekuatan bahasa itu juga menunjukkan kuatnya sesuatu bangsa.