Wednesday, 30 November 2011

Membuat Mahkota Dengan Kad Manila

Murid-murid 1C telah belajar membuat mahkota dengan kad manila semasa waktu Pendidikan Seni. Mula-mula, murid-murid melukis bentuk mahkota yang direka oleh mereka pada kad manila. Selepas itu, mereka melukis dan mewarna corak dan gambar pada kad manila. Setelah siap, murid-murid menggunting bentuk mahkota tersebut dari kad manila.

No comments:

Post a Comment